A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Kypr - Průvodce

Základní faktografické informace o Kypru (Kyperská republika - Kypriaki Dimokratía)

Zeměpisné údaje

Celková rozloha ostrovu je 9251 km^^2^^. Hlavním městem ostrova je Nikósie v současnosti rozdělená zdí na kyperskou a tureckou část. Politickým zřízením je Kypr republikou.

Úředními jazyky jsou na ostrově řečtina, angličtina a v turecké části turečtina. Díky přílivu ruských turistů se v letoviscích bez problémů domluvíte rusky.

Rozloha: 9251 km2 (celý ostrov)
Počet obyvatel: 763 000
Hustota zalidnění: 82,5 obyv./km2
Státní zřízení: republika
Hlavní město: Lefkosía (Nikósie) 200 000 obyvatel
Další významná města: Limessol, Pafos, Larnaka

Úřední jazyk: kyperská část - řečtina, turecká část - turečtina

Měna: Měnovou jednotkou je od 1.1.2008 euro (€, EUR), které se dělí na 100 centů.

Národnostní struktura: Turci – 23%, Řekové – 74%

Obyvatelstvo

Díky několik tisíciletí trvajícímu osídlení se na ostrově vystřídala řada etnik a národností. Kypr byl ale osídlen především obyvatelstvem řeckého původu, od 16. století se zde formovala i početná turecká menšina. Obyvatelstvo je dnes rozděleno do dvou dominantních skupin, přičemž každá z nich obývá jinou část ostrova. Setkáte se zde jak s Kyperskými Turky, kteří žijí na severu, tak s řecko-kyperským obyvatelstvem v jižní, větší a lidnatější části. Rovněž úřední jazyky jsou na ostrově dva, ale stále více se zde jako univerzální dorozumívací prostředek používá angličtina.

Hospodářství

V posledních desetiletích dochází díky odlišnému vývoji v řeckém a tureckém sektoru k prohlubování rozdílů mezi vyspělostí obou částí. Zatímco ekonomika řeckého sektoru se úspěšně rozvíjí, severní turecká část (mezinárodně neuznávaná) je stále více závislá na podpoře mateřské země. V zemědělství dominuje pěstování zeleniny, ovoce, tabáku, oliv a vinné révy. Ze zdejších hroznů se vyrábí proslulé sherry a brandy. Těží se stavební suroviny, dříve významná těžba rud mědi a azbestu ustala. Ekonomika ale závisí především na turistickém ruchu. Přestože většina památek leží na tureckém území, návštěvníci přijíždějí hlavně do části řecké, kde jsou i nejznámější letoviska (Paphos , Larnaka aj.). Kypr hraje důležitou roli v mezinárodní námořní dopravě. Z 8 přístavů mají největší obrat Lárnaka a Limassol . Vlastní 6. největší flotila na světě.

Historie

Díky své strategické poloze a přítomnosti nerostných surovin hrál Kypr důležitou roli v historii středomořských civilizací. Od starověku byl součástí říší (Asýrie, Egypta, Říma, Byzance, Arabské říše). Do dějin země zasáhli ve 12. století křižáci. Později byl pod nadvládou Benátské republiky a roku 1571 byl dobyt Turky. Díky úpadku turecké říše byl od roku 1878 pod britskou okupací. Roku 1960 byla po dohodě mezi kyperskými Řeky a Turky vyhlášena nezávislost ostrova. Od 60. let došlo k aktivizaci extrémních sil, požadujících připojení ostrova k Řecku. Následoval rychlý převrat, na který Turecko reagovalo v létě 1974 obsazením severní části ostrova. V turecké části byla pak roku 1983 vyhlášena Severokyperská turecká federativní republika. Právě okupace severu Kypru je jednou z překážek jednání Turecka o vstupu do EU. Jižní část ostrova, jejíž politická reprezentace je mezinárodně uznávaná jako jediná legitimní, naopak tohoto cíle v květnu 2004 dosáhla.

Soumrak - Okamžik, který trvá pohých 5 minut... (nahrál: michaela podmolová)
Soumrak - Okamžik, který trvá pohých 5 minut...
Kypr květen 2007 (nahrál: Hana Walker)
Kypr květen 2007
Kypr 5/2007 - pláž, kde Afroditi vystoupila z mořškých vln
 (nahrál: Hana Walker)
Kypr 5/2007 - pláž, kde Afroditi vystoupila z mořškých vln
Kypr 5/2007 (nahrál: Hana Walker)
Kypr 5/2007
Kypr 5/2007 - Aphroditi Hills (nahrál: Hana Walker)
Kypr 5/2007 - Aphroditi Hills
Kypr 5/2007 - Aphroditi Hills (nahrál: Hana Walker)
Kypr 5/2007 - Aphroditi Hills

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA