A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Kypr - Průvodce

Jak je to s rozdělením ostrova? Návštěva severní části Kypru

Jak je to s rozdělením ostrova?

Od roku 1571 na ostrově vládli Turci. Ti v roce 1878 postoupili Kypr Velké Británii, která z něho roku 1925 udělala svou kolonii. Většina obyvatel byla řeckého původu, a tak usilovala o připojení ostrova k Řecku. Toto úsilí vyvrcholilo v 50.letech 20.století, kdy teroristická organizace EOKA (Národní organizace kyperských bojovníků) začala vraždit kyperské Turky a Brity. V roce 1960 toto úsilí slavilo úspěch – ostrov získal nezávislost v rámci Společenství národů a prezidentem se stal arcibiskup Makarios III. V roce 1963 vypukla občanská válka mezi kyperskými Řeky a Turky. Příchod sil OSN sice způsobil na krátký čas mír, ale v roce 1974 došlo k invazi turecké armády. Turci obsadili severní část ostrova a s ní i města Kyrénia, Famagusta a Nikósie. Turci vyhnali z domovů přes 200 tisíc kyperských Řeků, 1000 jich je stále pohřešováno. Do jejich domovů se nastěhovali přestěhovalci z pevninského Turecka. V roce 1983 byla vyhlášena nezávislá Severokyperská turecká republika – tento stát však nikdo kromě Turecka neuznal. Sjednocení ostrova je v nedohlednu, i když právě tato okupace znepříjemňuje Turecku vstup do EU.

*Středem ostrova se táhne demarkační čára „Green Line“ široká několik kilometrů. Pásmo vytyčuje ostnatý drát. Na obrázku ostnatý drát na východním pobřeží ostrova. V dálce domy a hotely Nikoho, na území Nikoho. V roce 1974 bylytyto budovy upuštěny svými majiteli, kteří utíkali před tureckými okupanty. Od té doby zejí prázdnotou. Ve městě Paralimni místní podnikavec pronajímá horní terasu svého domu k pozorování tohoto pásma nikoho.*

Návštěva severní části Kypru

Poněkud zvláštní pravidla existují pro vstup do severní (turecké) části Kypru. Ti, kteří vstoupí na území Kyperské republiky, mohou cestovat na sever a pobýt zde bez omezení. Orgány Kyperské republiky však mohou při návratu na území kontrolovaná vládou požadovat předložení letenky jako důkaz, že občan vstoupil na Kypr legálně. Turistům, kteří by vstoupili na Kypr ze severu proto hrozí, že jim nebude umožněn přechod na území kontrolovaná vládou.

V současné době fungují čtyři přechody: - u Ledra Palace v Nikósii (pro pěší)
- Agios Dometios (pouze automobilem)
- Pyla-Pergamos a Dhekelia.

Pojištění při cestě z jihu na sever činí 8 CYP na tři dny a platí se na turecko-kyperské straně.

Turisté by se měli důsledně vyvarovat pokusů o proniknutí do bezprostřední blízkosti linie příměří oddělující jižní část ostrova kontrolovanou vládou Kyperské republiky od severní části ostrova, která je od roku 1974 okupována tureckými vojsky. V bezprostřední blízkosti linie příměří je zakázáno fotografování a používání videokamer.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA