A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Kypr - Průvodce

Oblíbená místa na Kypru a legenda o Afroditě

Pláž Petra tou Romiou

Pláž ležící mezi Paphosem Limassolem. Podle legendy se tu zrodila Afrodita a poprvé se dotkla země. Nedoporučuje se zde koupat kvůli spodním proudům. Okolí tvoří příkrá a divoká skaliska.

Legenda o Afroditě

Ve Řecku byla Afrodita uctívána jako bohyně krásy, lásky a milostného aktu, bohyně plodnosti, kvítí, moře a prostituce. Její jméno vzniklo z řeckého slova afros, což v překladu znamená pěna.. Zrodila se z mořské pěny poté, co do moře dopadly Uranovy genitálie.

Řecká legenda vypráví, že Afrodita je dcerou Dióny a Día. Na cestě ji doprovázeli mladí bohové větru Zefyrus a Chlóris. Vypráví se, že v místech, kde se její nohy dotkly země začala pučet tráva. Bohové byli Afroditiným půvabem okouzleni a mnohým z nich zamotala hlavu. Její zákonným manželem byl Hefaistos, ten přistihl Afroditu se svým milencem Martem.

Nejznámějším milencem Afrodity byl Mars, se kterým měla tři děti. Za syna Afrodity se také považuje známý strážce zamilovaných Eros. Dalšími milenci byl například bůh Anchises a bůh Adonis. Afrodita byla vždy středem pozornosti umělců, kteří jí ztvárňují jako symbol ženského půvabu a erotiky. Řecká Afrodita bývá ztotožňována s římskou bohyní lásky Venuší.

Okolí Kyrénie

Agios Hilarios

Středověký hrad shlížející z hor na město Kyrénii a Středozemní moře. Dalším poměrně ojedinělým výhledem je vyhlídka na střelnici turecké armády. Je jedním ze tří křižáckých hradů na severním pobřežím ostrova. Nachází se ve výšce 725m n.m., disponuje poměrně zachovalým zdivem a je pojmenován podle poustevníka, kterému Byzantinci zasvětili v 10.st. zdejší klášter. Prošli tudy Lusignané a Benátčané.

Bellapais

Zdejší klášter ležící cca 10km jihovýchodně od Kyrénie, byl založen ve 13.století. Z jeho pozůstatků zbyly jen obvodové zdi s nádhernými gotickými prvky. Toto místo proslavil i Lawrence Durrell svou knihou „Hořké citrony“, ve které popsal atmosféru tohoto místa mezi mořem a horami.

 (nahrál: vsv)
 (nahrál: vsv)
 (nahrál: vsv)
 (nahrál: vsv)
 (nahrál: vsv)

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA