A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Kypr - Nikósie - Průvodce

Nicosia je největší a zároveň hlavní město Kypru. Díky své poloze uprostřed ostrova je snadno dostupné. Sídlí zde vláda, diplomatická centrála a velké společnosti. Hlavní město je rozděleno na jižní (kyperskou) část a severní (tureckou) část.

Město ležící v nížině mezi pohořími Kyrénia a Troodos . Jediné územně i nábožensky rozdělené hlavní město Evropy ležící téměř uprostřed ostrova. Polovina města patří tureckým Kypřanům, druhá polovina Kypřanům.

Zachovalý hradební systém kolem celého města se třemi nádhernými branami Paffo, Famagusta a Cirina. Centrum města má téměř kruhový půdorys. V turecké části Nikósie naleznete architektonický unikát – gotické katedrály přestavěné na mešity ze 16.století z období osmanské nadvlády.

Jižní kyperská část je typickým středomořským městem s úzkými uličkami a rušným nočním životem. Město bylo rozděleno v r. 1974. krátce na to, se většina obyvatel centra města vystěhovala, a tak po setmění město působí opuštěně.

Co se týká historických památek, je Lefkósia velice chudá – několikrát tudy prošlo zemětřesení stejně jako turecká nadvláda. Z doby antiky na tomto místě připomínáme městský stát Ledra a město Ledros.

Teprve Arabové na konci 10.st. Lefkósii znovuobjevili a udělali ji svým hlavním městem. V r.1570 město dobyli Turci a ti přetvořili k obrazu svému.

Co stojí za to v jižní (kyperské) části:

- procházka uvnitř města mezi hradbami (velké množství restaurací a barů)
- dle plánku města navštivte ortodoxní katedrálu Ágios Yannis (Svatého Jana) – jsou zde vysvěcováni kyperští arcibiskupové. Něktedjší místní obyvatele připomíná erb Lusignanů umístěný nad západními dveřmi. Vnitřní výzdoba připomíná fakt, že v r.431 se kyperská církev stala první samostatnou celonárodní církví na světě.
- Prohlédněte si pomník Svobody zobrazující Bohyni svobody stojící na budově žaláře z něhož unikají vězni.
- Věčný souboj Turků s Kypřany si můžete připomenout u kostela Faneroméni, který ukrývá mauzoleum arcibiskupa Kypriana a další biskupy popravené r.1821 Turky pro výstrahu ostatním, kteří by chtěli přestoupit k Řekům.
- Přítomnost náboženského společenství maronitů pocházejících z Libanonu připomene kostel maronitů
- Za obdiv stojí městské hradby, které zrekonstruovali Benátčané těsně před vpádem Turků v polovině 16.st.
- Prohlédněte si minaret mešity Omerye
- Archeologické nálezy z celého kypru můžete obdivovat v Národním archeologickém muzeu nebo v Muzeu ikon

Co stojí za to v severní (turecké) části:

- na rozdíl od jižní části život uvnitř hradeb pulsuje do pozdních nočních hodin. - Nevynechejte katedrálu sv. Sofie – gotickou katedrálu přeměněnou v r. 1571 na Selimovu mešitu. Vše bylo přeměněno velice jednoduchým způsobem, kostelní věže byly nahrazeny minarety a do výklenku východním směr byl vsazen mihrab a mimbar. Vše křesťanské bylo zničeno a nahrazeno strohou výzdobou kaligrafií.
- Na jih od mešity Selimie je bedesten – dříve trh s textilem.

Zdroj: VTT (cíl: http://www.vtt.cz/)

Poslední editace textu: 20.2.2012 13:56