A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Kypr - Kyrénia - Průvodce

Bývá považována díky své poloze pod pohořím Kyrénia za nejkrásnější město ostrova.

Vstup do zdejšího přístavu střeží mohutný hrad - kterému vévodí přístavní věž. Ve vzácné shodě tu spolu vedle sebe stojí minaret a kostelní věž. Místních je pouhých 6tisíc. Bývala jedním z městských států , ve středověku opevněným přístavem, který střežil vody mezi Kyprem a nejdříve byzantinskou, následně islámskou Malou Asii. K podobným strážním účelům patřily i nedaleké hrady Hilarion, Kantara a Buffavento.

Co stojí za to v Kyrénii:

- procházka přístavní promenádou a uličkami starého města
- návštěva místního hradu, vystavěného stejně jako nedaleký Hilarion Byzantinci. Prošli tudy Lusignané a Benátčané. Ve zdejším muzeu je uchovávána nejstarší dochovaná obchodní loď, která se potopila před více než 2000 lety. - Ti chtějí zavzpomínat na pobyt v Turecku, jsou na správném místě – ochutnejte zdejší Kebab nebo pivo Efes.

Zdroj: VTT (cíl: http://www.vtt.cz/)

Čtěte také

- Okolí Kyrénie

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11