A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Kypr - Cestopisy

Čtvrtý den na Kypru - Paphos a Křesťanské památky

Čtvrtý den vyrážíme do Marketu - Paphoské Agory. Byli jsme zklamáni, protože jsme očekávali trh a ne brněnskou Myší díru. Odsud pak pěšky přes Městský park na Křesťanské památky a Sloup sv. Pavla. Na oběd jsme zasedli do vynikající hospůdky s ještě lepší obsluhou přímo u vykopávek. Určitě to nebyl zbytečně ztrávený čas. Jen kdyby den měl o něco více hodin :)

**PÁTEK 26. ČERVENCE**

**Procházka po Paphosu a Křesťanské památky**

V pátek je schůzka delegáta, a my tedy valíme na schůzku. Sousedi ani na schůzku nešli. My si vyslechneme co nového, domlouváme se platíme výlet do Troodosu, domlouváme se na konkrétní jeepy na Akamas a pak si sbalíme věci a jedeme do města. Jsme nachystáni, že pojedeme do MARKETU a těšíme se na pravý kyperský trh. Dojedeme do přístavu a čekáme na autobus číslo 610, který nás vyveze na Market. Cesta trvá nějakou tu minutu a už vystupujeme u jakési vyhlídky u Marketu. Uděláme pár nezbytných fotek a vnoříme se do Marketu – Agory. První (i poslední) dojem – brněnská Myší díra v podchodu u nádraží, jen ti Vietnamci tu chyběli. Zažíváme obrovské zklamání, skutečně jsme si představovali, že to bude něco, jako ty trhy v Turecku, Řecku, Chorvatsku, případně v Limasolu (naši v roce 2007). No nic, projdeme Market a vylezeme na druhé straně. Podíváme se na Velkou mešitu (Cami Kebir) a jdeme dál, kde se na parkovišti trošičku zdržíme. Pak pokračujeme do obchodního domu koupit nějaké potraviny – džus, sirup do vody, oříšky k vínu, a po nákupu jdeme pomalu zpátky dolů do přístavu. Po cestě procházíme okolo MUNICIPAL PARKu.
Projdeme se tímto městským parkem, který se opravuje, takže po dokončení může být velice krásný a může zde být parádní posezení. Pak dojdeme ke kostelu Agiol Anargiol, a od něho pokračujeme na křesťanské památky. Prvně navštívíme objekt Fabrica, potom ruiny antického divadla, navštívíme katakomby – Solomonis Catacomb se stromem přání a jdeme k bazilice Chrysopolitissa se sloupem, kde byl bičován sv. Pavel a kde je funkční Kyriaki church. Odsud už spadneme k přístavu, kde mě ráno zaujala hospůdka nad autobusovým nádražím. Jenomže to tam to na jídlo teprve chystali, a tak Květa navrhuje návštěvu hospůdky u sloupu bičovaného Pavla, které jsem si nevšiml.

Dobře, vracíme se zpět a sedáme do hospody ST Pauls Pillar Tavern. Objednávám si velké, 630 ml flaškové pivo LEON, Květa červené víno a k jídlu Květa mussaku a já stifado. Chtěl jsem sice kleftiko, nebo něco jiného od „vovec“, ale to prý bude až večer. Tak uvidíme, jaké to bude. Stifado bylo dobré, mussaka vypadala dobře, ale chuťově neměla na mussaku z Meteora Garden. Pivo bylo fajn a vínečko taky. Pak (asi) syn majitele taverny začal vyzvídat, odkud jsme a připletl se tam i silnější pan majitel. Hned se začal chlubit, že Českou republiku zná a donesl ukázat Becherovku. Vyslovoval to jako Bečérovka, a že je to vynikající likér. Tak jsme se ho snažili naučit správnou výslovnost – že tady se „ch“ nečte jako „č“. Ale jinak velice příjemná atmosféra. Když chceme platit, ještě se Květa ptá, jestli se nedá u nich koupit litříček červa na hotel. Bohužel to nejde a posílají nás k nějakýmu Antoniovi. Až pak dole zjistíme, že se jedná o supermarket Papantoniou. Tak tam jdeme a stejně jsme to jejich dobré vínečko netrefili. Kupujeme si tedy červený vajnisko, dva fíky a dva pepíny. Pepíni ani vajnisko nás moc nezaujali. Nevadí. Zítra je taky den, a třeba se zadaří koupit lepší vajnisko. Valíme na autobus a na hotel. U večeře nám sousedi říkají, že jedou na zájezd s Russlanem na Kourion, do Limasolu, na stadion a někam. Za pár babek. My že se tedy rozmyslíme a ráno že uvidíme.

Agora - MARKET

V centru Starého města se rozkládá, ornamenty bohatě zdobená tržnice z počátku 20. století. Místo prodavačů ovoce a zeleniny se zde dnes najdou hlavně prodavači nabízející suvenýry a sladkosti

Loutra (turecké lázně)

Jižně od Agory mezi stromy se nachází Loutra – turecké lázně. V minulosti pravděpodobně tato kamenná stavba kupolemi sloužila jako kostel. Poté co byla proměněna v turecké lázně, sídlilo v několika místnostech městské muzeum. Nyní, po renovaci je v budově kavárna.

Velká mešita - Cami Kebir

Velká mešita je dědictvím z doby někdejší turecké nadvlády v této oblasti. Vypíná se v bývalé oblasti Mouttalos a předtím, než byla upravena na mešitu, byla byzantským kostelem Agia Sofia

Křesťanské památky

Nedaleko od Agia Salomoni se zvedá vápencový pahorek Fabrica, který ukrývá lidmi vyhloubené podzemní prostory v helénském a římském období, ale jejich vznik a účel není zcela znám. Křesťanské katakomby které jsou ukryty v hoře Fabrica pocházejí z helénistického období. Vnitřek katakomb je nádherně vyzdoben freskami zobrazujícími křesťany.
Na jižním svahu pahorku byl odkryt australskými archeology amfiteátr vytesaný ve skále. Poblíž se tyčí dva nevelké jeskynní kostely Agios Agapitikos a Agios Misitikos. Pověst říká, že prach z podlahy Agios Agapitikos rozptýlený u někoho v domě dokáže probudit v jeho obyvatelích lásku – agapi znamená láska. Zatímco prach z kostela Agios Misitikos umí podnítit nenávist – misos.

Katakomby Svaté Solomony - Agia Solomoni

Hrob Agia Solomoni se nachází nedaleko pohřebiště, používaného v dobách Antiochuse IV. Epiphanese. Ve 12. století byla hrobka používána jako kostel. To dokazují stále dobře viditelné fresky na zdech. Svatyně je zasvěcená svaté Salomoně, židovce, jejíž sedm synů bylo mučeno pro víru. Když byli vhozeni do nádrže s rozpáleným olejem, sama skočila do ohně, aby byla celá rodina obětována bohu. V římské éře pravděpodobně stávala na tomto místě synagoga a ještě předtím pohanský chrám. Strmé schody vedou do níže položené svatyně, kde v přilehlé jeskyni se nachází nádrž se zázračnou vodou.

Strom přání u Agia Solomoni - roste v ulici Leoforos Apostolou Pavlou, dvě stanice autobusem č. 615 a 610 z autobusového nádraží u přístavu. Strom přání je hned u autobusové zastávky a je nad jeskynním kostelem Agia Solomoni a téměř celý je ověšen kapesníky, šátky nebo jinými hadříky bílé barvy. Lidé je sem věší pro vyslyšení modliteb a proseb za uzdravení. O kus dál na sever od stromu přání jsou katakomby, kterými se dá prolézt na vrchol kopce Fabrica.

**AGIA KYRIAKI CHRYSOPOLITISSA SE SLOUPEM, KDE BYL BIČOVÁN SVATÝ PAVEL.**

POPIS OBLASTI – PŘELOŽENÁ CEDULE PŘED VSTUPEM DO AREÁLU

Kypr byl první zemí na světě, který byl ovládaný vládcem Christianem, jehož sídlo bylo v Paphosu, hlavním městě ostrova ve starověku.

Kypr – ostrov svatých Kypr je slunečný ostrov po celý rok, ostrov mýtů, lásky a snění. S 10.000 let starou historií je to místo velkých přírodních krás a geostrategické důležitosti.
Kypr viděl přicházet civilizace a bojovat je za velké historické osobnosti. Kyprem procházeli Ježíšovi apoštolové.
Překrásná paphoská oblast na západě pobřeží ostrova je synonymem s mytologickou bohyní lásky a krásy. Toto okouzlující město je jedním z nejdůležitějších center civilizace středomoří s jeho skvostnými mozaikami a mnoha jinými historickými a archeologickými monumenty velkého významu. Celé město je zapsáno do seznamu světového dědictví UNESCO.

Saint Paul – Svatý Pavel

Ačkoli nebyl z blízkého okruhu Ježíšových učedníků, Pavel se stal apoštolem následkem svého duchovního kázání, kdy na sebe vzal těžké břímě rozšiřovat slovo boží. Jeho úkol byl obzvláště důležitý pro vyznání lásky, křesťanství. Pavel přinášel štěstí, poněvadž se v něm spojovaly tři podstatné prvky do určující role. Za prvé byl Žid charakterizovaný bojovným duchem a houževnatostí a za druhé měl řecké vzdělání, mysl a duši, a za třetí byl římským občanem, s otevřeným povolením do obrovského impéria, jež svého času přesahoval hranice světové známosti.
V roce 45 našeho letopočtu dva apoštolové, Pavel a Barnabáš, doprovázeni Markem, cestovali z Antiochu do Silesie a tam odtud se plavili lodí na Kypr, přijíždějící do Salaminy, největšího přístavu ostrova v této době. V Paphosu na Kypru se jim podařilo získat římského prokonzula, který přijal křesťanskou víru, čímž se Kypr stal první zemí na světě, podléhající křesťanství.

Příchod svatého Pavla do Paphosu Podle písemných zdrojů svatý Pavel doprovázený evangelistou Markem, vstoupil do Paphosu jednou z městských bran, z nichž tři se dochovaly dodnes, jako cesta ostrovem do Paphosu. Severovýchodní brána, blízko východu divadla z Kato Paphos. Severní brána byla situována na kopec známý jako „fabrika“, nalevo od nové silnice vedoucí do přístavu. Severozápadní brána, která je nejzachovanější, kdysi vedla od tohoto místa od moře do města a jen místo, kde byl vstup na most, přežily horní okolní zdi.

Bičování svatého Pavla Jednomu ze sloupů na nádvoří kostela se říká sloup sv. Pavla. K němu byl údajně sv. Pavel přivázán a zmrskán 40 pruty při své misionářské cestě, než se mu podařilo svého trýznitele, římského správce Sergiuse Pauluse konvertovat ke křesťanství. Tento apoštol zavítal na Kypr s cílem šířit křesťanství, byl však zajat a předveden před římského místodržitele Sergia Paula, který chtěl slyšet, co vlastně káže. Tomu chtěl zabránit přítomný kouzelník Elymas, ale sv. Pavel, prý naplněn Duchem svatým, pohledem oslepil tohoto nepřítele Boží spravedlnosti. A jak se píše v bibli, když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil, pln údivu, učení Páně.

Odchod svatého Pavla Podle Evsevia (náboženského historika) odjel svatý Pavel z Paphosu lodí do Pergy v Pamphylii.

Kostel sv. Kyriaki Chrysopolitissa

Kamenný kostel Agia Kyriaki ze 12. století, jehož nevelká zvonice a kupole jsou z novějšího data, je známý také jako Panagia Chrysopolitissa (Panny Marie Zlatého města). Byl zbudovaný na rozvalinách dřívější sedmilodní byzantské baziliky, největší na Kypru. Nedaleko se vypínal také biskupský palác. Obě budovy v roce 653 rozbořili Arabové. Z dochovaných fragmentů stojí za zmínku podlahové mozaiky ze 4. století s náboženskými motivy. Cesta ke kostelu Agia Kyriaki vede po speciální plošině zakrývající archeologické vykopávky, z níž spatříte několik osaměle stojících sloupů. Kostel Agia Kyriaki využívají jak katolická tak anglikánská komunita. Pavlův sloup a kostel Agia Kyriaki – vstup zdarma, kostel a sloup se nachází v ulici Stasandrou, která je za obchodním domem Debenhams (ulice Lido).

Materiály, ze kterých bylo čerpáno, byly především průvodce Kypr (IKAR), ORBION, Řecko-autem, informace z NETu, které se nám podařilo vypátrat, úržkovitě z nabídek cestovních kanceláří, různé letáky, brožury, tiskoviny (věšinou jsme je museli překládat), nafocené a přeložené informační tabule z destinací, materiál VTT z hotelu a samozřejmě výklady delegátek.

Doplňující video: http://youtu.be/uWVjfId99do

další cestopisy
Fotoalba
Komentáře
0
Řadit podle času | Řadit podle vláken vzestupně sestupně

Při vkládání příspěvku do diskuze jako neregistrovaný uživatel budete mít u vašeho příspěvku zobrazenu IP adresu

:-) :-( ;-) :-P :-D :-[ :-\ =-O :-* 8-) :-$ :-! O:-) :'( :-X :-)) :-| <3 <:-) :-S >:) (((H))) @};-- \o/ (((clap))) :-@