A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Kypr - Cestopisy

Druhý den v Paphosu - archeologický park

Ve středu se jdeme dopoledne máčet do moře. Po poledni se vypravíme na hotel, kde ze sebe smyjeme slanost a pak na oběd. Po obědě se vypravujeme do města na Paphos Castle a pak do archeologického parku na unikátní mozaiky. Krásně strávený druhý den na Kypru.

**STŘEDA 24. ČERVENCE - Paphos, Paphos Castle, Archeologický park s mozaikami**

Ráno před snídaní zahajujeme panákem mandlovice a po snídani se vypravujeme opět k moři. Voda pořád stejná, a tak tady vydržíme zase zhruba do poledne. Pak zase zpátky na hotel. Rozmýšlíme se, kam na oběd, jestli salát, nebo na hotel, kde máme slíbený oběd za nevydanou večeři. Vítězí oběd na hotelu. Tak se osprchujeme, nachystáme a jdeme k bazénovému baru na jídlo. Domlouváme se složitě s obsluhou, že jdeme na oběd, že je to čenž za večeři, kterou jsme nedostali v den příletu (kdo by taky večeřel po půlnoci, že). Nakonec to pochopí a my se můžeme najest. Jídlo, tak jako večeře, výborné a po obědě se jdeme nachystat do města.

Nachystáme si flašky pití, odcházíme z hotelu a na zastávce, která je asi 100 metrů od hotelu, čekáme na autobus 611, kde se od řidiče snažíme koupit týdenní jízdenky po 15,00 €. Protože je řidič nemá, kupujeme si jízdné za 1,30 € s tím, že tu týdenku si koupíme až v přístavu. Dojedeme do přístavu a prvně nás obskakují rusky mluvící zřízenkyně a dávají nám nějaké materiály o zájezdech. Tak si je tedy vezmeme a Květa jde kupovat naše týdenky. Zadaří se a my pokračujeme směrem do přístavu a na pevnost. Zde platíme vstupné 1,70 € a dostáváme jen jednu vstupenku. Tak se vydělává, euro k euru a mají na barák . Prohlížíme si pevnůstku a jediný co nás na ní vlastně zaujme, je krásný pohled na přístav a město. Ale to nevadí, projdeme se ještě do cípu hradeb a pak jdeme dál k moři, protože mě konečně čeká keška Paphos Castle.

Jde se pak trošku terénem mezi kamenama,a když jsem tak 4 metry od kešky, už vím stoprocentně kde je. Omyl, to místo bylo až moc podezřele nápadné na místo ukrytí krabky, ale spletl jsem se jen o „ďuru“. Odlovuji keš, zaloguji se a vkládám TB. Už kvůli němu musím nějak vyřešit zalogování na Netu, tak, aby případný další kačer věděl, co s ním. Při chůzi tímto nehostinným terénem se Květa o cosi škrábne a udělá se jí jakýsi flek na noze. Pokud to nezmizí, bude to muset řešit až doma. Po odlovu se vydáváme do archeologického parku na mozaiky. Jenomže u vykopávek „Basilica of Panagia Limeniotissa“ se u mne projevuje profesionální deformace, a já musím natáčet a nechat vyfotit hrubý přečin proti zásadám bezpečné práce. Ale moc nás to nezdrží a my pokračujeme ke vchodu archeoparku. Hned u prvního obrovského komplexu mám problémy správně objekt pojmenovat, ale ve své podstatě to až tak nevadí, jedná se o Theseusovu vilu (Villa of Theseus) a Aionův dům. Stejně jsou to jen vykopávky, na kterých chybí číslo popisné a jmenovka na zvonku . To nejhezčí nás teprve čeká, a to Dionýsova vila. Ještě před ní nám pomalu dochází pití v jedné flašce a tak mám strach, že nevyjdeme, protože všude jsme slyšeli, že zde není nic, kde by byla možnost pití doplnit. Ale vedle vily objevujeme domeček, kde jsou automaty s vodou a dalším pitím. Kupujeme si každý jednu ledovou kávu a pak ještě beru půl litra čisté chlazené vody. Projdeme Dionýsovu vilu a vedle dveří objevíme ceduli s piktogramy se zákazem focení, nu což, stalo se, ale do vily jsou ještě další dva vchody bez těchto piktogramů - jejich chyba. Pak odsud ještě pokračujeme k majáku a dále k Odeonu. Zde je rodinka Němců, kteří zde praktikují své pěvecké umění, a nemíní se z Odeonu hnout. Musíme tedy dokumentovat Odeon s těmito osobami, bohužel – vytrvali tam ještě dlouho. Od Odeonu pokračujeme k Toumpallosu a pak k Saranda Kolones. To už jsou jen vykopávky, nikoli mozaiky. Prohlídka tohoto archeoparku nám trvala až do večera, takže se vracíme na autobusové nádraží, čekáme na autobus k hotelu a odjíždíme na večeři. Po večeři opět vyrážíme do města, tentokrát již autobusem, kdy využíváme naší týdenní jízdenku. Po návratu z města ještě stíháme „šťastnou hodinu“, kde si dáváme pivo a koktejl za polovinu.

Basilika of Panagia Limeniotissa

Mezi přístavem a archeologickým parkem leží Basilica of Panagia Limeniotissa. Bazilika o třech chrámových lodích z ranně byzantského období byla postavena v 5. století našeho letopočtu a zničena pravděpodobně během druhé arabské invaze v roce 653 našeho letopočtu.Vykopávky přivedly na světlo luxusní mramorové výzdoby a podlahy pokryté mozaikami a vyřezávanou vykládací technikou „opus sectile“. Kostel byl značně poškozen během okupace Paphosu arabskými vojsky, kdy byl využíván pro jiné účely, jak je možné vidět z arabských nápisů vyřezaných do mramorových sloupů. Po ústupu Arabů, pravděpodobně počátkem 8. století našeho letopočtu, byla na stejném místě vztyčena menší klenutá bazilika s třemi chrámovými loděmi, která byla zničena v roce 1159 našeho letopočtu během několikerých zemětřesení, která zasáhla Paphos.

**ARCHEOLOGICKÝ PARK V KATO PAPHU**

Významnou paphosskou památkou je rozsáhlé naleziště antických vykopávek v části Nea Paphos, neboli Kato Paphos.
Vstupné je 3,40 € a otevřeno je denně od 8:00 do 18:00 (duben, květen). Park se nachází u přístavu nedaleko středověkého hradu. Občerstvit se dá u Dionýsovi vily, kde se dá i posedět v příjemném stínu
Vykopávky byly objeveny teprve v roce 1962 a dnes je toto místo zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Půjdete-li po vstupu do parku doleva, narazíte na vykopávky Aiónovy vily, Theseovy vily, Orfeovy vily. Budovy Theseusova vila (Villa of Theseus) a Aionův dům byly postaveny z kamenů nalezených na tomto místě. Dům Aionův je pojmenován podle boha Aiona. V Theseově vile stojí za zmínku dochovaná krásná kruhová mozaika. Na ní je zobrazen Theseus mávající kyjem, který se snaží před zraky Ariadny zaútočit na Mínotaura. V Orfeově vile je také několik zachovalých mozaik. Theseusova vila sloužila jako soukromá rezidence již ve 2. století. Bylo v ní objeveno 1400 m2 mozaik.

Theseova vila, Aiónova vila, Theseova vila Románská vila umístěná v kamenném kruhu z paphoského přístavu, byla nalezena náhodně a má nejznamenitější mozaiky vyčerpávajících scén z řecké mytologie. Předpokládá se, že Theseův dům byl rezidencí římského prokonzula Sergia Pauluse, podle kterého se přešlo na křesťanskou víru při slyšení kázání svatého Pavla. Je možné, že svatý Pavel navštívil tento areál za účel rozšíření slova božího.

House of Dionysos – Dionysův dům

Luxusní románská rezidence s atriem a impluviem, centrálním otevřeným dvorem obklopeným kolonádou se sloupovím a velkým množstvím mozaikových podlah. Dům byl postavený během konce 2. století našeho letopočtu a byl zničen ve 2. polovině 4. století našeho letopočtu, pravděpodobně vinou zemětřesení. Dům byl vybudovaný na dřívějších budovách, z nich nejstarší byla vyřezávaná svatyně na přírodním podloží.
Budova zaujímá plochu 2.000 m2, z níž 556 m2 je zdobeno mozaikovými podlahami. Budova byla nazvána jako „Dionysův dům“, protože mnoho mozaik zobrazuje výjevy související s uctíváním boha vína Dionysa. Všechny mozaiky jsou umístěny na původním místě, kromě mozaiky zobrazující „Scylla“.
Dům byl vykopán mezi 1962 a 1965 doktorem Kyriacos Nikolaou, tehdejším správcem památkového úřadu.
Druhá nejoblíbenější paphosská atrakce je opravdu zajímavá sbírka krásně barevných mozaik umístěná jižně od Agory – Paphosská mozaika. Jedna ze zajímavých mozaik znázorňuje Pyramose a Thisbe, další čtvero ročních období. Mozaiky jsou nejvíce úchvatné, když se pokropí vodou. Pak začnou jejich barvy opravdu zářit. Jako jediná je celá zastřešená a je v ní spousta dochovaných mozaik, každá vypráví nějaký příběh z řecké mytologie.

Za Dionýsovou vilou je kamenná vyhlídka, dále maják, s krásným výhledem na moře a na Paphos. Pod majákem se nachází Římský Odeon, Asklépion a Agora.

Odeon, Aklepion, Agora (2. – 4. století našeho letopočtu)

Tyto budovy byly situovány do centra starověkého Paphosu.

Na severu stál Odeon, kde se konaly hudební představení. Odeon je zrestaurované římské divadlo s 11 řadami sedadel. Vybudováno bylo ve 2. století před Kristem. Odeon měl polokruhový půdorys a byl postaven proti podpůrné zdi. Odeon sestával z hlediště, orchestřiště, dvou paralelních průchodů a jeviště, z kterých je část průčelí dochováno v dlážděné podlaze.
Budova situovaná na jihu Odeonu byla identifikována jako Asclepion, svatyně Asclepiose a lékařské instituce. Komplex sestává ze tří hlavních částí: velkého koridoru, apsidální místnosti lemované dvěma čtvercovými místnostmi a dlouhou chodbou se vstupem z jihu. Asklépieion sloužil jako nemocnice i jako svatyně.
Agora byla čtvercovou dvoranou města a byla obklopena skrytým sloupovím z šedé žuly, sloupy byly obklopeny bílým mramorem s korintskými hlavicemi. Agora bylo tržiště – centrum společenského, politického a obchodního života.

Toumpallos

Nikde nelze nic konkrétního a důvěryhodného dohledat. Dlouho se archeologové domnívali, že zde byli ubytovaní vojáci, ale ……..
Obdélníkové místnosti a menší pokoj ve skále ve velkém příkopu, před nimiž byla stěna z velkých bloků byly objeveny až v roce 2006, a výzkum dále pokračuje. Schodiště do příkopu bylo nalezeno v průběhu dřívějších výzkumů. V roce 2008 archeologické bádání odhalilo řadu bloků, které klesly homogenním způsobem od západu na východ. Tento fakt vedl k hypotéze, že silná vrstva zřícených materiálů bylo výsledkem zemětřesení. Blok patřil ke zdi, která tvořila západní stranu velké místnosti, která se zdá být součástí nového raně křesťanské vily - DOMUS.
Domus byl postaven v době konce pohanství. Důležitým objevem je stěna Helénsko-římské svatyně postavené směrem východ - západ, na které spočívají trosky Domusu. Odstranění vrstvy zříceného materiálu během následujících vykopávek umožnilo odhalit budovy z pozdně římského období, datované do doby zemětřesení.
V roce 2007 byly objeveny ve vnější oblasti na severozápadě podzemního chrámu, zbytky z velkých kamenných bloků. Uvnitř je druh malého kanálu, který není dosud zcela prozkoumán a zde byly nalezeny lampy a poklad více než sto měděných mincí. Během vykopávkách v roce 2008 byly nalezeny další mince pozdního římského období, stejně jako části cisterny. Dále zde byl objeven jihovýchodní podzemí chrám a na povrchu podzemní komory s apsidou.

Saranda Kolones Castle

je hrad vystavěný okolo roku 1200 našeho letopočtu po franském dobytí Kypru, na místě dřívější byzantské pevnosti. Byl zničený při zemětřesení roku 1223 a nikdy nebyl obnovený. Budova byla kompaktní pevností obklopenou masivní vnější souvislou zdí s osmi věžemi a příkopem. Venkovní vstup hradu byl situován do východní čtvercové věže a byl přístupný z dřevěného mostu přes příkop. Interiér hradu sestával ze čtvercového nádvoří se čtyřmi věžemi. Dnes zde můžeme vidět jenom zbytky věže a zdí. Saranta Kolones Fortress v překladu znamená čtyřicet sloupů, které kdysi pevnost zkrášlovaly. Dnes z ní zůstal pouze pár polorozpadlých sloupů.

Materiály, ze kterých bylo čerpáno, byly především průvodce Kypr (IKAR), ORBION, Řecko-autem, informace z NETu, které se nám podařilo vypátrat, úržkovitě z nabídek cestovních kanceláří, různé letáky, brožury, tiskoviny (věšinou jsme je museli překládat), nafocené a přeložené informační tabule z destinací, materiál VTT z hotelu a samozřejmě výklady delegátek.

Doplňující video: http://youtu.be/XGA-RnKe0_4

další cestopisy
Fotoalba
Komentáře
0
Řadit podle času | Řadit podle vláken vzestupně sestupně

Při vkládání příspěvku do diskuze jako neregistrovaný uživatel budete mít u vašeho příspěvku zobrazenu IP adresu

:-) :-( ;-) :-P :-D :-[ :-\ =-O :-* 8-) :-$ :-! O:-) :'( :-X :-)) :-| <3 <:-) :-S >:) (((H))) @};-- \o/ (((clap))) :-@